Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

                                        REKISTERISELOSTE

                                Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä

15.04.2018

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

Etelän Greyhound Urheilijat  ry

Osoite

     

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

hallitus@egu.fi

2

Yhteyshenkilö-rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Saija Jämsä     

Osoite

     

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

jasensihteeri@egu.fi

3

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4

Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu Etelän Greyhound Urheilijoihin kuuluvien jäsenien jäsenyyden hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu Henkilötietolain 423/1999) 8§.

5

Rekisterin

tietosisältö

Etelän Greyhound Urheilijoiden jäsenistä talletetaan rekisteriin nimi ja yhteystiedot. Lisäksi talletetaan tiedot vuosittaisen jäsenmaksun laskuttamisesta.

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Etelän Greyhound Urheilijoiden jäsenrekisteriin talletettavat tiedot perustuvat jäseneksi liittymislomakkeeseen tallennettuihin tietoihin tai sähköpostitse ilmoitettuihin tietoin, jotka saadaan rekisteröidyltä itseltään.

                                REKISTERISELOSTE                    2

7

Tietojen säännönmukai-set luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman lainsäädännöllistä perustetta tietojen luovutukselle.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman lainsäädännöllistä perustetta.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötietoja sisältävää rekisteriaineistoa ei ole tallennettu manuaalisena aineistona.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisterin käsittelyoikeudet ovat yhdistyksessä jäsensihteerillä. Jäsenrekisteri on tallennettu muistitikulle, jota säilytetään lukittavassa tilassa. Jäsentietoja käsitellään tietokoneella, jonka suojauksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Jäsenrekisteriä käyttävä jäsensihteeri vastaa siitä, että rekisteritietoja käsitellään huolellista tietojenkäsittelytapaa noudattaen ja ainoastaan jäsensuhteen hoitamiseksi. Jäsenrekisteriin ei ole tallennettu arkaluonteisia tietoja tai henkilötunnuksia.

Cookie politiikka?

Tama sivusto kayttaa cookieita tunnistaakseen käyttäjät.

Hyvaksytko cookiet?